Балка

Наименование продукции Цена, руб/тн
Балка 10 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 38,910.00
Балка 12 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,830.00
Балка 12 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 37,860.00
Балка 14 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 35,820.00
Балка 14 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 33,580.00
Балка 16 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,230.00
Балка 16 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 36,790.00
Балка 18 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 36,790.00
Балка 20 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,060.00
Балка 20 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 10,470.00
Балка 20 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,540.00
Балка 20 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 33,980.00
Балка 20 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,820.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 36,750.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 37,010.00
Балка 25 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,520.00
Балка 25 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,640.00
Балка 25 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,560.00
Балка 25 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,270.00
Балка 25 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,920.00
Балка 30 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,280.00
Балка 30 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,190.00
Балка 30 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,530.00
Балка 30 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,750.00
Балка 30 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,640.00
Балка 30 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 38,180.00
Балка 30 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,700.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,690.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=8.7м, б/у 40,200.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 н/д, б/у 39,770.00
Балка 35 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,240.00
Балка 35 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,300.00
Балка 35 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,260.00
Балка 35 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,990.00
Балка 35 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,130.00
Балка 35 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,320.00
Балка 36 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 38,290.00
Балка 36 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 38,300.00
Балка 40 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,390.00
Балка 40 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,770.00
Балка 40 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,400.00
Балка 40 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,620.00
Балка 40 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,830.00
Балка 40 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,880.00
Балка 45 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,020.00
Балка 45 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 40,400.00
Балка 45 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 39,200.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,880.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=8.3м, б/у 39,860.00
Балка 50 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,520.00
Балка 50 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,730.00
Балка 50 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,010.00
Балка 50 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост. 50,900.00
Балка 55 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,440.00
Балка 55 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,820.00
Балка 60 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,790.00
Балка 60 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,830.00
Балка 60 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 41,150.00
Балка 60 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 40,830.00
Балка 70 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 40,920.00
Балка 70 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 40,940.00
Балка 70 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 41,180.00
Балка 70 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 41,080.00